(+372) 58 024 476

Töötame 24 tundi, 7 päeva nädalas

infotorufix@gmail.com

KATLAMAJADE JA SOOJUSÕLMEDE EHITAMINE, KAEVATÖÖD,DRENAAZI EHITUS

KATLAMAJADE JA SOOJUSÕLMEDE EHITAMINE, KAEVATÖÖD,DRENAAZI EHITUS

Kaevetööd

Lekkekoha määramine

Torustiku lahtikaevamine

Torustiku( vajadusel kanalisatsioonikaevu või siibrikaevu ehitamine) paigaldamine

Drenaaž- ja sadeveesüsteemide ehitus

Veetrasside ehitus

Kanalisatsioonitrasside ehitus ja remont

Septikute paigaldus

Imbväljakute rajamine

Imbsüsteemide ehitus

Mahutite ja paisupaakide paigaldus

Kanalisatsiooni kaevude montaaz, remont ja vahetamine

Kaugkütte magistraaltorustikke surve all puurimine

Soojussõlmede ehitamine,paigaldamine ja keemiline läbipesu

Isoleerimistööd (torustike ja mahutite isoleerimine)

Katlamajade ehitamine,automatiseerimine ja remont

Pumpamistööd

usluga usluga

KÜSIGE PAKKUMIST


    Call Now Button