(+372) 58 024 476

Töötame 24 tundi, 7 päeva nädalas

infotorufix@gmail.com

SURVEPESU, FEKAALIVEDU

SURVEPESU JA FEKAALIVEDU

Kanalisatsioonikaevude ja trasside survepesu

Torustiku ja küttesüsteemi survestamine

Hoonete vee- ja küttetorustiku survestamine (majasisene)

Restkaevude survepesu ja imutööd

Fekaaliimu, vedu ja utiliseerimine

Korrusmajade vertikaalsete kanalisatsioonipüstikute puhastamine kuumvesisurvepesuseadmetega

Rasvapüüdjate tühjendamine ja puhastamine survepesuga

Settekaevude, septikute, kuivkäimlate ja kanalisatsioonikaevude tühjendamine ,puhastus survepesuga

Kogumiskaevude puhastamine

usluga

KÜSIGE PAKKUMIST


    Call Now Button