(+372) 58 024 476

Töötame 24 tundi, 7 päeva nädalas

infotorufix@gmail.com

TEHNOSÜSTEEMIDE VIDEOUURING

Kanalisatsioonitorude videouuring

usluga

Videouuring ehk videoanalüüs või torustiku kaamerauuring on teenus mis võimaldab tuvastada kanalisatsioonitorude võimalikke rikkeid ja probleeme, nii vanade kui ka uute/kaasaegsete torude uuringutel. Videovaatluse tulemusel saab tuvastada torulekkeid, toru ummistuste põhjuseid, risti ja piki kaldeid, toru vajumisi või muid torustiku ning kaevude defekte.

Kanalisatsioonitorustiku kontrollimisel on võimalik hinnata torustiku seisukorda ning probleemi tuvastamisel on võimalik kõik võimalikud rikked ja defektid kõrvaldada enne olukorra halvenemist.

Videouuringu käigus filmitakse torustiku sisemust ning salvestatakse videoklipp, mille alusel saab koostada torustiku kohta ülevaate/raporti ning anda ettekirjutusi ja soovitusi. Tõhusama tulemuse saavutamiseks soovitame enne kanalisatsioonitorustiku kaamerauuringut teostada torustiku puhastus ehk tellida torustiku survepesu. Puhas toru võimaldab paremini märgata, leida ning fikseerida riskid, rikked, kahjustused. Meie kogenud ning kvalifitseeritud spetsialistid on alati Teile abiks.

Tihti tekib olukordi mil torukahjustusi paljasilmaga ei näe ning näiteks lekke alguskoht on teadmata ja võimatu suure lammutuseta tuvastada. Sellisel juhul tuleb abiks torustiku kaamerauuring kuna lisaks rikete ja probleemide tuvastamisele videouuring võimaldab määrata hoonete sise – ja välisorustiku ning maja - ja maa-aluse torustiku vigastuste täpseid asukohti.

Telli kaamerauuring

usluga

Kaamerauuringuga takistate lisakulude ja lisatöö teket. Videovaatluse käigus saate kindlalt teada probleemi koha ning kõrvaldada see lisatöid vältides. Pakume Teile nii hoonesiseste torude kui ka välistrasside videovaatlust, mis igati kergendab töömahu arvestamist ja selle planeerimist.

Kasutame kaasaegseid digikaameraid. Värviline videodiagnostiline tehnika salvestab video tervenisti, mis võimaldab detailselt igat torulõiku uurida ja tuvastada pisimad vigastused.

Torurikke tuvastamiseks kasuta alati spetsialistide abi ning võid kindel olla, et saad läbivaate torustiku seisukorrast. Kaamerauuringuga takistate lisakulude ja lisatöö teket. Videovaatluse käigus saate kindlalt teada probleemi koha ning kõrvaldada see lisatöid vältides. Pakume Teile nii hoonesiseste torude kui ka välistrasside videovaatlust, mis igati kergendab töömahu arvestamist ja selle planeerimist.

Kasutame kaasaegseid digikaameraid. Värviline videodiagnostiline tehnika salvestab video tervenisti, mis võimaldab detailselt igat torulõiku uurida ja tuvastada pisimad vigastused.

Torurikke tuvastamiseks kasuta alati spetsialistide abi ning võid kindel olla, et saad läbivaate torustiku seisukorrast.

usluga

KÜSIGE PAKKUMIST


    Call Now Button