(+372) 58 024 476

Töötame 24 tundi, 7 päeva nädalas

infotorufix@gmail.com

OUR BLOG

Maaküte

Maakütte paigaldamine


Uute tehnoloogiate sajandil, kui energiaallikad, mille abil said inimesed oma kodudesse sooja, hakkavad kaduma, on aeg alustada mõtlemist alternatiivsetest soojusenergia allikatest, mis oleksid võimalikult ökonoomsed ning ammendamatud. Sellist tüüpi soojuseks peetakse ka maa soojust. Pole saladus, et maa soojus 2,5m sügavusel on pidevalt positiivne ning mida sügavamal, seda soojem on maa. Kuidas seda kasutada oma elamise soojendamiseks (kütmiseks)?

Maa soojus maja soojendamiseks

Tänaseks päevaks on mitu võimalust maa soojuse kasutamiseks maja soojendamisel. Üks neist on geotermaalse pumba (maasoojuspump) kasutamine. Selleks, et tuua energia maa sügavusest selle pinnale ning kasutada seda kütmises, on olemas kaks puuraukude paigutamise viisi:

  1. Vertikaalne meetod.

Maja läheduses peab tekitama mõned 40-50m sü

gavused puuraugud. Mida suuremad on puuraugud, seda rohkem soojust nendest saab. Seejärel paigaldatakse puurauku soojusvahetuseks torud, mis on sageli valmistatud omavahel rõngastatud põiksidemetega polüetüleenist. Torud tuuakse maapinnale ning viiakse majja.

Meeles tuleb pidada, et torusid tuleb maapinnal või kuni 1,5m sügavusel soojustada, et ennetada nende külmumist külmemal ajal. Sellisel meetodil on aga üks oluline miinus – selle kallis hind. Mitte igaüks ei saa endale lubada raske tehnika palkamist, mis puuriks puurauke, kuigi kõik kulud loomulikult tasuvad end ära tänu kütte ökonoomsusele.  

  1. Horisontaalne meetod.

Antud variandi puhul ei ole tarvis puurauke puurida nagu seda tehakse eelnevas punktis. Siinkohal tuleb kaevata 2,5 meetri sügavusele kraav ning arvestada oma kliimavööndi ehk teada, kui sügaval maapind külmub. Seejärel sama printsiibi järgi paigutatakse torud kraavi ning viiakse majja.

Sellise kütte peamiseks elemendiks on geotermaalne pump ning soojuskandja ise, mis pumbatakse torudesse. Soojuskandjaks torudes on gaasiline külmaaine, mis töötab külmkapi põhimõttel. Laskudes sügavusse see soojeneb ning pumba abil surutakse gaas kokku. Seejärel liigub see taas pinnale, kus muutub soojust eraldades taas gaasiks ning liigub tagasi kompressorisse, kus taaskord see kokku surutakse.

Niiviisi tekib kütte suletud tsükkel. Tutvudes maa soojuse abil maja kütmise meetoditega võib järeldada, et tegemist on tõesti efektiivse, ökonoomse ning vast kõige moodsama küttesüsteemiga.

Call Now Button