(+372) 58 024 476

Töötame 24 tundi, 7 päeva nädalas

infotorufix@gmail.com

OUR BLOG

Veearvestite paigaldus ning taatlemine


Peale seda kui nägi valgust seadus, mis kohustas elanikke paigaldama veearvesteid, muutus veearvestite paigaldamise ning taatlemise küsimus enam kui aktuaalseks. Praeguseks on sanitaartehnilise varustuse turul lai valik veearvesteid, alustades kõige tavalisematest, lõpetades elektroonsetega. On ka neid, mis lülituvad tööle alles siis, kui vesi torus soojeneb 30 kraadini, mis võimaldab elanikel kokku hoida kuuma vee makseid. Mis puudutab arvestite paigaldamist, siis siinkohal on need kõik enam-vähem sarnased, sõltumata mudelist.

Arvesti paigaldamine kodustes tingimustes

Mida on vaja arvesti paigaldamiseks kodustes tingimustes? Esiteks, peale arvesti ostmist peab lisaks muretsema mudafiltri ja kuulkraani, kui viimast pole juba püstakutorul. Seejärel peate valima arvesti paigalduskoha. Normide kohaselt peab seadeldis paiknema veevõrgule võimalikult lähedale, et välistada võimalus ebaseaduslikuks veevarustuse süsteemi ühendamiseks, mis suunaks nt vee arvestist mööda.

Järgmiseks sammuks on arvestava seadeldise paigaldus. Selleks keeratakse esmalt torukiti või toruteibi otsa

kuulkraan, sellele omakorda vee puhastusfilter ja niiviisi, et kolmikkraan vaataks alla, veevoolu suunas. Filtri külge keeratakse juba vastumutter. Kusjuures filter ja mutter tuleks kolmikkraaniga esmalt omavahel ära ühendada ja alles siis teostada süsteemi ühendamine püstakutoruga. Nüüd võib külge keerata arvestusseadme.

Arvesti ostmisel on parem osta seadeldis, mille numbrilaud oleks pööratav. See võimaldab teil mugavalt ja hõlpsasti näitu lugeda, ilma et peaksite põlvitama, nagu see tavaliselt juhtub. Mis puudutab arvesti taatlemist, siis enne paigaldamist tuleks see viia vee-ettevõttele, kus teostatakse tasuta taatlemine, mis on ka seaduses kindlaks määratud.

Taatlemise tulemusena väljastatakse arvesti seaduses toodud nõuetele vastavuse akt. Nüüd võib paigaldada seadeldis ning kutsuda välja spetsialist samast vee-ettevõttest, kes plommib arvesti ning kontrollib paigalduse vastavust nõuetele.

Call Now Button