Katlamajade ja soojusõlmede ehitamine, Kaevatööd,drenaazi ehitus

Katlamajade ja soojusõlmede ehitamine, Kaevatööd,drenaazi ehitus

 • Kaevetööd
 • Lekkekoha määramine
 • Torustiku lahtikaevamine
 • Torustiku( vajadusel kanalisatsioonikaevu või siibrikaevu ehitamine) paigaldamine
 • Drenaaž- ja sadeveesüsteemide ehitus
 • Veetrasside ehitus
 • Kanalisatsioonitrasside ehitus ja remont
 • Septikute paigaldus
 • Imbväljakute rajamine
 • Imbsüsteemide ehitus
 • Mahutite ja paisupaakide paigaldus
 • Kanalisatsiooni kaevude montaaz, remont ja vahetamine
 • Kaugkütte magistraaltorustikke surve all puurimine
 • Soojussõlmede ehitamine,paigaldamine ja keemiline läbipesu
 • Isoleerimistööd (torustike ja mahutite isoleerimine)
 • Katlamajade ehitamine,automatiseerimine ja remont
 • Pumpamistööd

Küsige pakkumist

Nimi (nõutav)

Email (nõutav)

Teema

Teade